logo.png

Veelgestelde vragen Subsidie TTB – Tijdelijke tegemoetkoming blokaansluiting

Vragen bij blokaansluiting van woningen.

Op 25 april 2023 is er een tijdelijk subsidieregeling ingegaan die bewoners voorziet in een tegemoetkoming voor de hoge energiekosten achter een blokaansluiting. Deze bewoners hebben geen voordeel van het prijsplafond, gezien je met de energie voor het hele blok snel door het prijsplafond heengaat. De subsidie kan alleen worden aangevraagd door degene die het energiecontract op naam heeft voor de blokaansluiting. Deze dient alle subsidiegelden op juiste wijze te verdelen, waarbij de toegekende subsidie volledig bij de bewoner(s) terecht moet komen. Uitkering is dan mede op basis van periodiciteit. Dat vergt veel kennis en levert vragen op.

FAQ Subsidie 2023 Blokaansluiting en Blokenergie

Wat is de Tijdelijke Tegemoetkoming Blokaansluiting (TTB)

Dat is een tegemoetkoming voor de hoge energieprijzen van een bewoner achter een blokaansluiting middels een subsidie. De tegemoetkoming kan meestal niet door de bewoner worden aangevraagd. Beter Besparen werkt alleen met de aanvrager.

Wie kan TTB aanvragen?

Dat is de degene die de energienota op naam heeft staan, de zogeheten contracthouder. Dit kan in sommige gevallen ook 1 van de bewoners zijn. Ook kan dat door een derde partij, mits deze door de contracthouder is gemachtigd de aanvraag te verzorgen.

Aan wie komt de TTB toe?

De compensatie middels tegemoetkoming tijdelijke blokaansluitingen komt geheel toe aan de bewoners van een blokaansluiting. De aanvrager ontvangt separaat nog een kleine administratievergoeding. Er zijn voorwaarden aan een verhuurder die een all in tarief hanteert.

Wat is een blokaansluiting binnen de TTB?

Dat zijn meerdere wooneenheden achter een warmte en/of elektra-aansluiting. Een aansluiting op het gasnetwerk valt ook onder een warmte-aansluiting.

blokaansluiting elektra warmte gas

Wanneer kan iemand TTB aanvragen?

Een subsidieaanvraag kan worden ingediend vanaf 25 april 2023 tot 30 september 2023, 17:00 uur. Bij goedkeuring van de aanvraag zal een beschikking volgen en kan de uitkering  in 2 gedeeltes plaatsvinden. Uitkering zal rechtstreeks geschieden op rekening van de contracthouder.

Komen kantoorunits ook voor de TTB in aanmerking?

Nee, alleen wooneenheden, zelfstandig of onzelfstandig, komen voor subsidie in aanmerking. Kantoren of eenheden met een industriefunctie achter een blokaansluiting vallen buiten de regeling. Voor zakelijke blokaansluitingen heeft de overheid andere compensatieregelingen bedacht, die afdoende zijn volgens de overheid. 

Waarom is de TTB in het leven geroepen?

Vanwege de hoge energieprijzen heeft de overheid voor kleinverbruik aansluitingen een prijsplafond ingesteld. Tot 1200 m³ gas en 2900 kWh aan stroom en 37 GJ betaalt iemand respectievelijk 1,45 euro per m³ gas en 0,40 euro per kWh elektra en 47,38 per GJ aan stadswarmte. Als meerdere wooneenheden met verschillende bewoners achter dezelfde meter voor warmte of elektra zitten dan komt het verbruik al snel boven het prijsplafond en geldt het dure markttarief van de leverancier. Bewoners van blokaansluitingen profiteren dan niet of minder van het prijsplafond.

Wat is een onzelfstandige wooneenheid?

Dat is bijvoorbeeld een kamer zonder eigen sanitaire voorzieningen of keuken, die alleen middels verhuur voor permanente bewoning geschikt is. Er gelden wel regels en voorwaarden voor de afbakening van deze onzelfstandige wooneenheden binnen de Tijdelijke Tegemoetkoming Blokaansluitingen en er moeten bewijsstukken meegeleverd worden. Beter Besparen kan u daarbij helpen.

Hoe kan iemand TTB aanvragen?

Digitaal via de DigiD van de aanvrager. Zakelijk indienen via E-herkenning voor bedrijven is niet mogelijk. De aanvraag per post opsturen is wel mogelijk. Door de betrouwbaarheid die Beter Besparen bij de belastingdienst heeft opgebouwd is de verwachting dat Beter Besparen de aanvraag anders kan indienen wat de snelheid en goedkeuring zal vergroten.

energiebelasting teruggaaf blokaansluiting

Hoeveel TTB kan ik ontvangen?

Voor zelfstandige wooneenheden binnen een blokaansluiting voor elektra minimaal 915,05 euro (hierin zit ook de 2* 190 euro compensatie uit november en december 2022). Voor zelfstandige wooneenheden voor warmte minimaal 1063,21 euro. Deze tegemoetkomingen kunnen hoger uitvallen afhankelijk van de gemiddelde warmte en elektratarieven op 1 juli 2023. Voor onzelfstandige wooneenheden gelden lagere subsidiebedragen. 

Ben ik verplicht als contracthouder de TTB aan te vragen?

Het is ten zeerste aan te raden om als contracthouder de TTB aan te vragen. Doet de contracthouder dat niet, dan kunnen bewoners naar de rechter of huurcommissie stappen om verlaging van de servicekosten te vragen. Ook gelden er regels omtrent de verdeling van de subsidie en de termijnen van uitkering van deze subsidie. Er geldt een bewaarplicht voor de administratie van de TTB. De contracthouder heeft een onderzoekplicht oud-bewoners die recht hebben op TTB op te sporen. Na toekenning kunnen vanuit de overheid controles plaatsvinden op de juistheid van de verstrekte gegevens en correcte verdeling van de subsidie aan de bewoners. Beter Besparen kan u helpen de TTB correct uit voeren.

Is er een mogelijkheid om naast de TTB ook een ander teruggaaf aan te vragen?

Mocht u een blokaansluiting elektra hebben (en via Beter Besparen nog geen teruggaaf hebben geregeld), dan kan Beter Besparen dit meteen onderzoeken. Dit geldt niet voor onzelfstandige wooneenheden. Deze teruggaaf valt niet onder een subsidieregeling en kan met 5 terugwerkende jaren worden opgesteld. Belangrijk om met de juiste expertise te doen. De regeling staat bijvoorbeeld beschreven op deze site: https://beterbesparen.nl/teruggaaf-energiebelasting-gesplitstpand

9

Goede service

Geweldige correcte service!
- Oldenzaal
9
340 klanten waarderen ons gemiddeld met een 9/10
teruggave energie advies

Hoge klantwaardering

Klanten geven een waardering van 9.0 (laatste peildatum april 2023). 100% van onze klanten beveelt Beter Besparen aan.

teruggave energie advies

Beter Besparen helpt met het verzamelen van bewijsstukken

Voor een teruggaaf dienen we diverse bewijsstukken aan te leveren of op te stellen.

teruggave energie advies

Maximale teruggaaf

Door vasthoudendheid en kennis van zaken maximaliseren we iedere teruggaaf.

teruggave energie advies

Snellere afhandeling door expertise

De korte lijnen met de energiebelastingdienst zorgen voor een snellere afhandeling van het teruggaafverzoek.

teruggave energie advies

Meer geld terug door specialisme

Diepgaande kennis van de regelingen bepalen de hoogte van de teruggaaf.

teruggave energie advies

Voor groot en klein vastgoed

Particulier met pand(en), of een grote portefeuille? Wij helpen iedereen met ons specialisme.

teruggave energie advies

No Cure No Pay!

Betaal alleen voor resultaat. Eerlijk en zonder risico. Geen geld terug? Geen rekening!

Expertise en ervaring geeft vertrouwen

Doordat het team van Beter Besparen zich volledig richt op energiebelasting zijn we voor onze klanten bijzonder succesvol. Het is voor u van belang een potentiële teruggaaf van energiebelasting door de expert te laten uitvoeren, gezien een beroep op de uitspraak niet mogelijk is.

Waarom de teruggaaf laten verzorgen door een specialist in energiebelasting? De vraag stellen is hem beantwoorden... Mogen we het ook aan u bewijzen?

 

beterbesparen FAQ Blokaansluiting compensatieregeling