logoBB_advies-teruggaaf_energiebelasting.png

Gesplitste panden op 1 hoofdmeter. U heeft mogelijk recht op teruggaaf energiebelasting

Kom ik in aanmerking voor een teruggaaf van energiebelasting door gesplitst pand op dezelfde hoofdmeter?

Beter Besparen onderzoekt gesplitste panden die mogelijk in aanmerking komen voor een teruggaaf. Het betreft een specifieke regeling voor teruggave energiebelasting. Dit is onderdeel van de jaarafrekening die u ontvangt via uw energiemaatschappij. De teruggaaf is gebaseerd op de aansluiting op het netwerk, met de daarbij behorende kadastrale afbakening van de panden. Dit is een gebied waar weinig consumenten en bedrijven zich mee bezig houden, maar dit kan mogelijk wel interessant zijn!

Beter Besparen is het toonaangevende bedrijf in Nederland dat een pand opspoort, inventariseert en vervolgens de verkeerd toegepaste bedragen corrigeert ten gunste van de belanghebbende. Wie de belanghebbende voor de teruggaaf van energiebelasting is, moeten we nog verder vaststellen. Omdat we ervaren hebben dat klanten graag willen betalen bij succes, hebben we ons afrekenmodel hierop aangepast, dus “No Cure No Pay”.

Uw situatie en pand

Bent u bezocht door ons of hebben we contact opgenomen, dan kan het zijn dat recht bestaat op een extra teruggaaf. We hebben dit vermoeden omdat de hoofdmeter van energie levert naar meerdere panden. Mogelijk is dat deze ook gesplitst zijn bij de gemeentelijke belastingen (te vinden op de WOZ beschikking). Dit maakt het interessant om verder te onderzoeken.

Waarom komt uw pand mogelijk voor een teruggaaf in aanmerking?

De overheid vindt dat elk huishouden/bedrijf recht heeft op een basisbehoefte energie waarover geen energiebelasting hoeft te worden betaald, of waarover onder omstandigheden minder energiebelasting betaald hoeft te worden. De berekeningen worden geregeld via uw energierekening en staan op uw energienota. Een extra teruggaaf kan onder bepaalde voorwaarden aanwezig zijn maar nog niet zijn verrekend op uw nota. Deze dienen we dan separaat aan te vragen en te bewijzen dat alle omstandigheden kloppen voor een teruggaaf. Dat is onze expertise en wij zorgen dat dit op juiste wijze wordt aangevraagd.

energiebelasting teruggaaf woz panden hoofdmeter

Voorwaarden voor het succesvol terugvragen van energiebelasting

Of een pand in aanmerking komt voor een teruggaaf kunnen we pas zeggen nadat we de situatie goed hebben onderzocht.  Volgens onze inschatting is er een redelijke kans op succes, vandaar ons contact.

Wat hebben we nodig om te zien of u in aanmerking komt voor een teruggaaf?

 • Belangrijk is dat we uitzoeken of er een kans bestaat op een teruggave.
 • Verder bekijken we wie de belanghebbende is (of zijn).
 • Hoe ziet de historische situatie eruit (van het gebouw, de energiecontracten en het eigendom).
 • Wat is het energieverbruik geweest inclusief de specificaties die daarbij horen. We zullen daar een aantal berekeningen op doen.
 • Verder hebben we diverse bewijsstukken nodig.

Mochten we tot een kansrijke situatie komen, dan hebben we uw goedkeuring nodig om verder te gaan. Dat gaat om:

 • Het verzamelen van de bewijsstukken
 • Het uitvoeren van de diverse berekeningen
 • Vastleggen van de analyse van de situatie
 • Mogelijk de verdeling van verbruik en oppervlakte
 • Beantwoording van een aantal vragen
 • Het opstellen van argumentatie en situatieschets

Vervolgens gaan we de procedure in gang zetten, waaronder de aanvraag en communicatie met de instanties. We ontzorgen u met alle overige vragen over de case.

Het is belangrijk dat u ons de communicatie laat voeren met de energiebelastingdienst, gezien iedere detail het verschil in succes maakt. En als een aanvraag wordt afgewezen dan is geen beroep mogelijk. Iemand die denkt slim te zijn en het zelf gaat doen riskeert dus het hele teruggaafbedrag… Daarom besteden boekhoudkantoren en vastgoedbedrijven het ook graag uit aan Beter Besparen: de expert op dit gebied.

Kijk bij ons werk naar een uitgeschreven klantvoorbeelden van teruggaven door Beter Besparen.

logo_beter_besparen_advies_teruggaaf_energiebelasting.png

De wet levering elektriciteit

“Op de ter zake van de levering van elektriciteit, bedoeld in artikel 50, eerste lid, verschuldigde belasting wordt een vermindering toegepast met betrekking tot onroerende zaken die op zich als gebouwde eigendommen zijn aan te merken en die kunnen dienen als woning of ten behoeve van de uitoefening van een bedrijf of beroep of anderszins een verblijfsfunctie hebben”

Onderzoek situatie & locatie

Verzamelen bewijzen teruggaaf

Start teruggaaf procedure

start teruggaaf energiebelasting
9.1

Goede samenwerking

Altijd goed communicatie , mijn ervaring is goed .
- Babberich
9.1
371 klanten waarderen ons gemiddeld met een 9.1/10

Expertise en ervaring geeft vertrouwen

Doordat het team van Beter Besparen zich volledig richt op energiebelasting zijn we voor onze klanten bijzonder succesvol. Het is voor u van belang een potentiële teruggaaf van energiebelasting door de expert te laten uitvoeren, gezien een beroep op de uitspraak niet mogelijk is.

Waarom de teruggaaf laten verzorgen door een specialist in energiebelasting? De vraag stellen is hem beantwoorden... Mogen we het ook aan u bewijzen?

 

teruggave energie advies

Bewijsstukken verzamelen we samen

Voor een teruggaaf dienen we diverse bewijsstukken aan te leveren of op te stellen. Hierbij helpen we u graag.

teruggave energie advies

Meer geld terug door specialisme

Diepgaande kennis van de regelingen bepalen de hoogte van de teruggaaf.

teruggave energie advies

Voor groot en klein vastgoed

Particulier met pand(en), of een grote portefeuille? Wij helpen iedereen met ons specialisme.

teruggave energie advies

Maximale teruggaaf

Door vasthoudendheid en kennis van zaken maximaliseren we iedere teruggaaf.

teruggave energie advies

Snellere afhandeling door expertise

De korte lijnen met de energiebelastingdienst zorgen voor een snellere afhandeling van het teruggaafverzoek.

teruggave energie advies

No Cure No Pay!

Betaal alleen voor resultaat. Eerlijk en zonder risico. Geen geld terug? Geen rekening!