logo.png

Camping, vakantiepark of recreatieve woning en teruggaaf van energiebelasting

Ook recreatieve woningen kunnen recht bieden op een extra teruggaaf energiebelasting, maar…

De complexiteit van teruggaafregelingen wordt nog groter indien er sprake is van een teruggaaf voor een recreatieve woning. In dat geval kan het een puzzel worden van erfpacht, eigendom, collectiviteit van het energieverbruik en bijvoorbeeld de bestemming en status van het pand of caravan volgens de wet WOZ. 

Soms is de energie van een recreatiewoning centraal geregeld, soms met een tussenmeter en soms zelfs “all-in”. De hoofdmeter voedt de ene keer alleen de huizen, maar de andere keer ook de straatverlichting, het zwembad en de restaurants op het recreatieterrein. Toch kan het heel lucratief zijn om te achterhalen of een teruggaaf van energiebelasting mogelijk is voor de recreatieve woning. Wij zorgen er dan voor dat daar het maximale uit wordt gehaald!

Beter Besparen is het toonaangevende bedrijf in Nederland dat teruggaven opspoort, inventariseert en vervolgens de foutieve bedragen corrigeert ten gunste van de klant. We hebben gemerkt dat klanten de voorkeur geven aan betalen bij succes, en daarom houden we met ons betalingsmodel vast aan een No Cure, No Pay-systeem. Dat is wel zo eerlijk!

Waarom komt uw recreatieve woning of het park mogelijk voor een teruggaaf in aanmerking?

De overheid is van mening dat ieder huishouden/bedrijf recht heeft op een basisbehoefte energie waarover geen energiebelasting hoeft te worden betaald. Daarnaast bestaan er omstandigheden waar minder energiebelasting wordt geheven. De berekeningen worden geregeld via uw energierekening en staan op uw energienota. Een teruggaaf kan onder bepaalde voorwaarden van toepassing zijn, maar nog niet verrekend staan op uw nota.

Voorwaarden voor een teruggaaf van energiebelasting

Er zijn diverse voorwaarden van toepassing voordat we met succes een teruggaaftraject in werking kunnen zetten. Het is verstandig dat u (vrijblijvend) contact met ons opneemt als:

 • De individuele huiseigenaren van een recreatieterrein gezamenlijk de energie geleverd krijgen. Mogelijk via een VvE of via het recreatiecomplex.
 • De recreatiewoningen of verblijven als afzonderlijke adressen geregistreerd staan.
 • Er een verschil is tussen het aantal hoofdaansluitingen voor elektra en het aantal adressen.
 • Er bij verpachting van de grond gezamenlijk energieverbruik middels tussenmeters plaatsvindt.
 • U het pand niet bezit, maar wel het contract met de energiemaatschappij heeft.
 • De gebruikers en eigenaren van het complex volgens de Wet WOZ “één geheel” vormen.

Mocht er een kansrijke situatie zijn, dan hebben we uw goedkeuring nodig om verder te gaan. We gaan dan aan de slag met:

 • Het verzamelen van de bewijsstukken.
 • Het uitvoeren van de diverse berekeningen.
 • Het vastleggen van de analyse van de situatie.
 • Het (mogelijk) verdelen van het verbruik en de oppervlakte.
 • Het beantwoorden van een aantal vragen.
 • Het opstellen van een argumentatie en een situatieschets.

Vervolgens gaan we de procedure in gang zetten, die o.a. bestaat uit het opzetten van de aanvraag en de communicatie met de instanties. We ontzorgen u met alle overige vragen over de teruggaaf!

Kijk bij Cases naar uitgeschreven klantvoorbeelden, bijvoorbeeld van succesvolle teruggaven. Daar zijn we erg trots op!

logo_beter_besparen_advies_teruggaaf_energiebelasting.png

De wet levering elektriciteit

“Op de ter zake van de levering van elektriciteit, bedoeld in artikel 50, eerste lid, verschuldigde belasting wordt een vermindering toegepast met betrekking tot onroerende zaken die op zich als gebouwde eigendommen zijn aan te merken en die kunnen dienen als woning of ten behoeve van de uitoefening van een bedrijf of beroep of anderszins een verblijfsfunctie hebben”

Onderzoek situatie & locatie

Verzamelen bewijzen teruggaaf

Start teruggaaf procedure

start teruggaaf energiebelasting
9.1

Goede samenwerking

Altijd goed communicatie , mijn ervaring is goed .
- Babberich
9.1
371 klanten waarderen ons gemiddeld met een 9.1/10

Expertise en ervaring geeft vertrouwen

Doordat het team van Beter Besparen zich volledig richt op energiebelasting zijn we voor onze klanten bijzonder succesvol. Het is voor u van belang een potentiële teruggaaf van energiebelasting door de expert te laten uitvoeren, gezien een beroep op de uitspraak niet mogelijk is.

Waarom de teruggaaf laten verzorgen door een specialist in energiebelasting? De vraag stellen is hem beantwoorden... Mogen we het ook aan u bewijzen?

 

teruggave energie advies

Bewijsstukken verzamelen we samen

Voor een teruggaaf dienen we diverse bewijsstukken aan te leveren of op te stellen. Hierbij helpen we u graag.

teruggave energie advies

Meer geld terug door specialisme

Diepgaande kennis van de regelingen bepalen de hoogte van de teruggaaf.

teruggave energie advies

Voor groot en klein vastgoed

Particulier met pand(en), of een grote portefeuille? Wij helpen iedereen met ons specialisme.

teruggave energie advies

Maximale teruggaaf

Door vasthoudendheid en kennis van zaken maximaliseren we iedere teruggaaf.

teruggave energie advies

Snellere afhandeling door expertise

De korte lijnen met de energiebelastingdienst zorgen voor een snellere afhandeling van het teruggaafverzoek.

teruggave energie advies

No Cure No Pay!

Betaal alleen voor resultaat. Eerlijk en zonder risico. Geen geld terug? Geen rekening!