logo.png

ICT problemen aanvraag teruggaaf energiebelasting bij belastingdienst

  • Procedure teruggaaf energiebelasting – aanvraag NL
  • Problemen sinds januari 2021

Door het veranderen van de aanvraagprocedure inclusief de bijbehorende nieuwe formulieren is er sinds december 2020 vertraging ontstaan bij de belastingdienst.

Voor het verwerken van energiebelasting teruggaafprocedures is ook een nieuw ICT-systeem bij de belastingdienst in gebruik genomen. Gezien dit systeem vol zat (en nog zit) met foute verwerkingen heeft de belastingdienst bijna alle aanvragen stilgelegd. Hierdoor loopt het verstrekken van beschikkingen op de teruggaaf ernstige vertraging op.

In mei 2021 is er een update van het ICT-systeem geweest, echter door nieuwe problemen die werden geconstateerd zijn wederom de aanvraagbeoordeling landelijk stilgelegd. Het wachten is op een nieuwe update waar de bugs (technische onvolkomenheden) zijn opgelost.

Beter Besparen heeft wekelijks intensief contact over de situatie en de voortgang. Gezien de oplossing te lang duurt zijn we gestart om de belastingdienst in gebreke te stellen. Op een ingebrekestelling dient een belastingdienst tijdig te beslissen. Indien de beslissing uitblijft volgt automatisch een vastgestelde dwangsom per dag (een klein bedrag per dag, met een maximum van 1440 euro). Het doel voor ons is in eerste instantie een snellere teruggaaf te bewerkstelligen, mogelijk kan het wat extra’s opbrengen. 

De gemachtigde in de hele teruggaafprocedure is Beter Besparen en zal ook de ingebrekestellingsprocudure voeren. Alle administratie en communicatiekosten voor deze (extra) procedure zal tegen hetzelfde tarief worden afgerekend als wat tussen de klant en Beter Besparen reeds is afgesproken (hetzelfde percentage, no cure no pay, bij een uitkering van een claim/dwangsom).

Bij vragen: vul het contactformulier op de website in, inclusief e-mail en telefoonnummer.

Mei 2021

Directie Beter Besparen