ERVARINGEN VAN KLANTEN: case study

Doordat de specialist van Beter Besparen actief een aantal panden benaderde nadat hij een teruggaafsituatie vermoedde, ontstond een onverwachte teruggave van energiebelasting bij een klant in de omgeving van Hengelo (overijssel).

CASE: MEERDERE PANDEN OP DEZELFDE HOOFDMETER

Naam: Frank

Frank, een winkelier in damesmode nabij Hengelo heeft een situatie waarbij meerdere aansluitingen van energie en daarnaast nog een tussenmeter op meerdere panden zijn aangesloten. Deze situatie bestond al negen jaar. Twee maanden nadat een adviseur actief contact legde, ontving de ondernemer €3.323 op zijn rekening. 

Analyse situatie

Op eigen initiatief onderzocht Beter Besparen de locatie waar Frank drie woningen, een winkel, een werkruimte en een damesmodewinkel heeft. 

Ondanks dat het er in eerste instantie op leek dat een teruggaaf van energiebelasting niet mogelijk was, werd uiteindelijk duidelijk dat de panden op dusdanige wijze waren aangesloten waardoor er wel voldoende argumentatie was voor een succesvolle teruggaaf. Het vermoeden bestond dat op de woningen het recht bestond van een extra teruggave van energiebelasting. Beter Besparen ging ermee aan de slag!

Onderzoek door Beter Besparen

Na een bezoek aan de winkel was de vrouw van Frank geïnteresseerd en gaf zij het telefoonnummer van Frank, zodat we de situatie verder met hem konden bespreken. Frank had nooit van de energiebelasting regelingen gehoord en was enigszins sceptisch. Na onderzoek van het pand en het doorspreken van de historische veranderingen was er een goed beeld gekomen van de kansen op een teruggaaf energiebelasting. Gezien het “No cure no pay” model van Beter Besparen wilde Frank graag meedoen.

Uitvoering door Beter Besparen

Na een aantal telefonische gesprekken, het definitief in kaart brengen van de situatie en het verzamelen van de bewijsstukken werd de procedure gestart en het dossier opgebouwd. De stukken werden zorgvuldig gescand, de berekenslagen per jaar werden gemaakt en de aanvliegroute werd bepaald. Daarna werd alle argumentatie naar de Belastingdienst gestuurd. Gezien de situatie werd er voor de woningen een teruggaaf aangevraagd.  Voor de winkel was geen teruggaafsituatie mogelijk. Voor 2020 en 2021 was er weer een kans. Die zal Beter Besparen indienen zodra alle bewijsstukken weer zijn verzameld.

Het behaalde resultaat

Binnen vijf weken kwamen er vijf beschikkingen binnen: de Belastingdienst had € 3.323 toegekend. Zes dagen later stond het bedrag op de bankrekening van Frank. Ook de B.T.W. over de teruggaaf van energiebelasting was hierbij toegekend. 

Frank heeft inmiddels bij Beter Besparen aangegeven dat wij het terugvragen van energiebelasting ook de komende vijf jaar mogen verzorgen. Daarvoor zijn we Frank dankbaar!

“Beter Besparen heeft ons compleet verrast door een bedrag van duizenden euro’s. Ik was erg blij met de actieve en vasthoudende werkwijze”

Frank

Eigenaar meerdere panden

De resultaten

Door onderzoek en uitvoering door Beter Besparen kreeg Frank een teruggaaf van energiebelasting. 

EURO AAN TERUGGAVE energiebelasting

%

Toegewezen resultaat

%

Extra teruggave energiebelasting

%

gevonden en gerealiseerd door Beter Besparen

Teruggaaf mogelijk bij een verschil tussen het aantal gesplitste panden en het aantal hoofdmeters

Er zijn diverse regelingen van toepassing op de jaarnota en energiebelasting. Deze regeling is gebaseerd op het feit dat in beginsel de overheid vindt dat elk huishouden/bedrijf recht heeft op een basisbehoefte energie waarover geen energiebelasting hoeft te worden betaald. Dit geldt dus ook voor een tweede pand.

Deze berekeningen worden geregeld via uw energierekening en staan op uw energienota. Een teruggaaf van energiebelasting kan onder bepaalde voorwaarden aanwezig zijn, terwijl dit niet is verrekend op uw nota.

Beter Besparen onderzoekt deze situatie voor u draagt alle relevante argumenten aan om te zorgen dat u bij een recht op een teruggaaf, deze ook ontvangt! Er zijn verschillende manieren om een aanvraag in te dienen en per situatie bekijken we welke manier het beste is voor de situatie van het vastgoed/de aansluiting. Gezien de Belastingdienst het verzoek voor een teruggave van energiebelasting afwijst waar zij argumenten vindt, is het van belang om uw case bij een specialist neer te leggen.

Wie heeft recht op een teruggave energiebelasting?

Onder andere ANBI’svastgoedmaatschappijen, VVE’s en levensbeschouwelijke instellingen kunnen onder voorwaarden in aanmerking komen voor een teruggaaf. Deze voorwaarden zijn niet altijd eenvoudig aan te tonen, maar de expertise van Beter Besparen helpt om het maximale uit de teruggaaf te halen.

Beter Besparen onderzoekt de inkoop van energie

Beter Besparen onderzoekt bij bedrijven of de inkoop van energie ook op tactisch juiste wijze wordt gedaan. De meeste klanten die een teruggaaf energiebelasting ontvangen, willen Beter Besparen graag inzetten om ook echt onafhankelijk in te kopen. Op deze pagina kunt u lezen waarom Beter besparen zo succesvol is met deze dienstverlening

Wilt u ook weten of een teruggaaf voor u mogelijk is?