logo.png

Wanneer krijgt de VvE energiebelasting terug?

Voordeel voor Vereniging van Eigenaars of Eigenaren – VvE: teruggave wellicht mogelijk

Onder bepaalde voorwaarden kan energiebelasting worden teruggevraagd. Bijvoorbeeld als de energie via tussenmeters wordt geregeld ontstaan interessante cases. In dat geval zal Beter Besparen haar expertise inzetten om een maximale teruggaaf te realiseren. Daar zijn wel een aantal voorwaarden aan verbonden.

Wanneer komt een VvE niet in aanmerking voor een teruggave?

De Vve komt niet in aanmerking als het energiecontract van de algemene ruimtes op naam staat van de VvE. Let op: als een pand of woning de energie geleverd krijgt via een andere woning of bijvoorbeeld de VvE, dan kan dat alsnog een mooie basis zijn voor een teruggave van energiebelasting.

Waarom een teruggaaf van energiebelasting?

De overheid is van mening dat ieder huishouden/bedrijf recht heeft op een basisbehoefte energie waarover geen energiebelasting hoeft te worden betaald. Daarnaast bestaan er omstandigheden waar minder energiebelasting wordt geheven.

De “energie-infrastructuur” van het onroerend goed van de VvE kan aanleiding zijn om onderzoek te doen naar een teruggaaf. Het kan om interessante bedragen gaan, mede gezien ook voorgaande jaren nog interessant zijn voor een claim. Het is van groot belang om geen fouten te maken en de argumentatie goed op te stellen. Het betreft een ambtshalve regeling en daarom is geen beroep mogelijk op de beslissing van de belastingdienst. Doordat Beter Besparen gespecialiseerd is in energiebelasting, kent zij de interpretatie van de regeling door de belastingdienst.

Ook kan bij een “switch” van energieleverancier een verkeerde opbouw ontstaan van de belastingtarieven, waardoor extra voordeel te behalen valt op reeds betaalde facturen.

Uiteraard kunnen bij een VvE ook de besluitvorming en verantwoordelijkheid een drempel vormen. Gezien het uiteindelijk alleen geld op kan leveren, kan dit helpen bij de beslissing en uitvoering.

Beter Besparen is het toonaangevende bedrijf in Nederland dat teruggaven opspoort, inventariseert en vervolgens de foutieve bedragen corrigeert ten gunste van de klant. We hebben gemerkt dat klanten de voorkeur geven aan betalen bij succes, en daarom houden we met ons betalingsmodel vast aan een No Cure, No Pay-systeem. Dat is wel zo eerlijk!

Voorwaarden voor een teruggaaf

Er zijn diverse voorwaarden van toepassing voordat we met succes een teruggaaftraject in werking kunnen zetten. Het is verstandig dat u (vrijblijvend) contact met ons opneemt als:

 • Uw panden zijn gesplitst (ook als afzonderlijke adressen geregistreerd staan).
 • U meer of juist minder hoofdmeters heeft dan splitsingen van panden.
 • Er een groot verschil is in elektraverbruik per pand.
 • De VvE of de beheersmaatschappij de contracten met de energiemaatschappij bezit.
 • Ook als voor blokken van panden een hoofdmeter energie is kan het interessant zijn. Mochten de eigenaren dit zelf verrekenen met elkaar, kan een teruggaaf mogelijk zijn.
 • Als de eigenaar het pand verhuurt inclusief gas, water en licht, kan een teruggaaf mogelijk zijn.

Of iemand in aanmerking komt kunnen we pas aangeven nadat we de situatie verder hebben onderzocht.

  Mocht er een kansrijke situatie zijn, dan hebben we uw goedkeuring nodig om verder te gaan. We gaan dan aan de slag met:

  • Het verzamelen van de bewijsstukken.
  • Het uitvoeren van de diverse berekeningen.
  • Het vastleggen van de analyse van de situatie.
  • Het (mogelijk) verdelen van het verbruik en de oppervlakte.
  • Het beantwoorden van een aantal vragen.
  • Het opstellen van een argumentatie en een situatieschets.

  Vervolgens gaan we de procedure in gang zetten, die o.a. bestaat uit het opzetten van de aanvraag en de communicatie met de instanties. We ontzorgen u met alle overige vragen over de teruggaaf!

  Twijfelt u nog, of hebt u vragen? Neem contact op via de chat of via onze contactpagina.

  logo_beter_besparen_advies_teruggaaf_energiebelasting.png

  De wet levering elektriciteit

  “Op de ter zake van de levering van elektriciteit, bedoeld in artikel 50, eerste lid, verschuldigde belasting wordt een vermindering toegepast met betrekking tot onroerende zaken die op zich als gebouwde eigendommen zijn aan te merken en die kunnen dienen als woning of ten behoeve van de uitoefening van een bedrijf of beroep of anderszins een verblijfsfunctie hebben”

  Onderzoek situatie & locatie

  Verzamelen bewijzen teruggaaf

  Start teruggaaf procedure

  start teruggaaf energiebelasting
  9.1

  Goede samenwerking

  Altijd goed communicatie , mijn ervaring is goed .
  - Babberich
  9.1
  371 klanten waarderen ons gemiddeld met een 9.1/10

  Expertise en ervaring geeft vertrouwen

  Doordat het team van Beter Besparen zich volledig richt op energiebelasting zijn we voor onze klanten bijzonder succesvol. Het is voor u van belang een potentiële teruggaaf van energiebelasting door de expert te laten uitvoeren, gezien een beroep op de uitspraak niet mogelijk is.

  Waarom de teruggaaf laten verzorgen door een specialist in energiebelasting? De vraag stellen is hem beantwoorden... Mogen we het ook aan u bewijzen?

   

  teruggave energie advies

  Bewijsstukken verzamelen we samen

  Voor een teruggaaf dienen we diverse bewijsstukken aan te leveren of op te stellen. Hierbij helpen we u graag.

  teruggave energie advies

  Meer geld terug door specialisme

  Diepgaande kennis van de regelingen bepalen de hoogte van de teruggaaf.

  teruggave energie advies

  Voor groot en klein vastgoed

  Particulier met pand(en), of een grote portefeuille? Wij helpen iedereen met ons specialisme.

  teruggave energie advies

  Maximale teruggaaf

  Door vasthoudendheid en kennis van zaken maximaliseren we iedere teruggaaf.

  teruggave energie advies

  Snellere afhandeling door expertise

  De korte lijnen met de energiebelastingdienst zorgen voor een snellere afhandeling van het teruggaafverzoek.

  teruggave energie advies

  No Cure No Pay!

  Betaal alleen voor resultaat. Eerlijk en zonder risico. Geen geld terug? Geen rekening!