logo.png

Wanneer krijgt de VvE energiebelasting terug?

Voordeel voor Vereniging van Eigenaars of Eigenaren – VvE: teruggave wellicht mogelijk

Onder bepaalde voorwaarden kan energiebelasting worden teruggevraagd. Bijvoorbeeld als de energie via tussenmeters wordt geregeld ontstaan interessante cases. In dat geval zal Beter Besparen haar expertise inzetten om een maximale teruggaaf te realiseren. Daar zijn wel een aantal voorwaarden aan verbonden.

Wanneer komt een VvE niet in aanmerking voor een teruggave?

De Vve komt niet in aanmerking als het energiecontract van de algemene ruimtes op naam staat van de VvE. Let op: als een pand of woning de energie geleverd krijgt via een andere woning of bijvoorbeeld de VvE, dan kan dat alsnog een mooie basis zijn voor een teruggave van energiebelasting.

Waarom een teruggaaf van energiebelasting?

De overheid vindt namelijk dat elk huishouden/bedrijf recht heeft op een basisbehoefte energie waarover geen energiebelasting hoeft te worden betaald, of dat onder omstandigheden minder energiebelasting betaald hoeft te worden.

De “energie infrastructuur” van het onroerend goed van de VvE kan aanleiding zijn om onderzoek te doen naar een teruggaaf. Het kan om interessante bedragen gaan, mede gezien er ook eerdere jaren nog interessant zijn voor een claim. Het is van groot belang om geen fouten te maken en dat de argumentatie goed wordt opgesteld. Het is een ambtshalve regeling en daarom is geen beroep mogelijk op de beslissing van de belastingdienst. Doordat Beter Besparen gespecialiseerd is in energiebelasting kent zij de interpretatie van de regeling door de belastingdienst.

Ook kan bij een “switch” van energieleverancier een verkeerde opbouw ontstaan van de belastingtarieven, waardoor extra voordeel te behalen valt op reeds betaalde facturen.

Uiteraard kan bij een VvE ook de besluitvorming en verantwoordelijkheid een drempel zijn. Gezien het uiteindelijk alleen geld op kan leveren, kan dit helpen bij de beslissing en uitvoering.

Beter Besparen is het toonaangevende bedrijf in Nederland die teruggaven opspoort, inventariseert en vervolgens de verkeerd toegepaste bedragen corrigeert ten gunste van de klant. Omdat we ervaren hebben dat klanten graag willen betalen bij succes, hebben we ons afrekenmodel hierop aangepast, dus “No Cure No Pay”.

Voorwaarden voor een teruggaaf

Er zijn diverse voorwaarden van toepassing voordat we met succes een teruggaaftraject in werking kunnen zetten. Het is verstandig dat u (vrijblijvend) contact met ons opneemt als:

 • De panden zijn gesplitst ook als afzonderlijke adressen geregistreerd staan.
 • U meer- of juist minder hoofdmeters heeft dan splitsingen van panden.
 • Er groot verschil is in elektra verbruik per pand.
 • De VvE of de beheersmaatschappij de contracten heeft met de energiemaatschappij.
 • Ook als voor blokken van panden een hoofdmeter energie is kan het interessant zijn. Mochten de eigenaren dit zelf verrekenen met elkaar, kan een teruggaaf mogelijk zijn.
 • Als de eigenaren het pand weer verhuurt inclusief gas water licht, kan een teruggaaf mogelijk zijn.

Of iemand in aanmerking komt kunnen we pas aangeven nadat we de situatie verder hebben onderzocht.

  Mocht er een kansrijke situatie zijn, dan hebben we uw goedkeuring nodig om verder te gaan. Dat gaat om:

  • Het verzamelen van de bewijsstukken.
  • Het uitvoeren van de diverse berekeningen.
  • Vastleggen van de analyse van de situatie.
  • Mogelijk de verdeling van verbruik en oppervlakte.
  • Beantwoording van een aantal vragen.
  • Het opstellen van argumentatie en situatieschets.

  Vervolgens gaan we de procedure in gang zetten, waaronder de aanvraag en communicatie met de instanties. We ontzorgen u met alle overige vragen over de teruggaaf.

  Twijfel vragen? Neem contact op via de chat of via contact deze site.

  logo_beter_besparen_advies_teruggaaf_energiebelasting.png

  De wet levering elektriciteit

  “Op de ter zake van de levering van elektriciteit, bedoeld in artikel 50, eerste lid, verschuldigde belasting wordt een vermindering toegepast met betrekking tot onroerende zaken die op zich als gebouwde eigendommen zijn aan te merken en die kunnen dienen als woning of ten behoeve van de uitoefening van een bedrijf of beroep of anderszins een verblijfsfunctie hebben”

  Situatie onderzoek locatie

  Verzamelen bewijzen teruggaaf

  Start teruggaaf procedure

  start teruggaaf energiebelasting
  9

  Goede service

  Geweldige correcte service!
  - Oldenzaal
  9
  340 klanten waarderen ons gemiddeld met een 9/10
  teruggave energie advies

  Hoge klantwaardering

  Klanten geven een waardering van 9.0 (laatste peildatum april 2023). 100% van onze klanten beveelt Beter Besparen aan.

  teruggave energie advies

  Beter Besparen helpt met het verzamelen van bewijsstukken

  Voor een teruggaaf dienen we diverse bewijsstukken aan te leveren of op te stellen.

  teruggave energie advies

  Maximale teruggaaf

  Door vasthoudendheid en kennis van zaken maximaliseren we iedere teruggaaf.

  teruggave energie advies

  Snellere afhandeling door expertise

  De korte lijnen met de energiebelastingdienst zorgen voor een snellere afhandeling van het teruggaafverzoek.

  teruggave energie advies

  Meer geld terug door specialisme

  Diepgaande kennis van de regelingen bepalen de hoogte van de teruggaaf.

  teruggave energie advies

  Voor groot en klein vastgoed

  Particulier met pand(en), of een grote portefeuille? Wij helpen iedereen met ons specialisme.

  teruggave energie advies

  No Cure No Pay!

  Betaal alleen voor resultaat. Eerlijk en zonder risico. Geen geld terug? Geen rekening!

  Expertise en ervaring geeft vertrouwen

  Doordat het team van Beter Besparen zich volledig richt op energiebelasting zijn we voor onze klanten bijzonder succesvol. Het is voor u van belang een potentiële teruggaaf van energiebelasting door de expert te laten uitvoeren, gezien een beroep op de uitspraak niet mogelijk is.

  Waarom de teruggaaf laten verzorgen door een specialist in energiebelasting? De vraag stellen is hem beantwoorden... Mogen we het ook aan u bewijzen?

   

  beterbesparen Teruggave energiebelasting VVE Vereniging van Eigenaren