logo.png

Betaalt de VvE de energie, dan bestaat kans op een teruggave van energiebelasting

Voordeel voor Vereniging van Eigenaars of Eigenaren – VvE: teruggave wellicht mogelijk

Onder bepaalde voorwaarden kan energiebelasting worden teruggevraagd. Bij een VvE, of voor beheerders van de VvE. In dat geval zal Beter Besparen haar expertise inzetten om een maximale teruggaaf te realiseren. Daar zijn wel een aantal voorwaarden aan verbonden…

Wanneer komt een VvE  in aanmerking voor een teruggave?

De overheid vindt dat elk huishouden/bedrijf recht heeft op een basisbehoefte energie waarover geen energiebelasting hoeft te worden betaald, of dat onder omstandigheden minder energiebelasting betaald hoeft te worden.

De “energie infrastructuur” van het onroerend goed kan bijvoorbeeld een aanleiding zijn om onderzoek te doen of een teruggaaf van energiebelasting mogelijk is. Dat kan om interessante bedragen gaan, mits goed onderzocht en uitgewerkt. Ook kan bij een “switch” van energieleverancier er een verkeerde opbouw komen van de tarieven, waardoor er extra voordeel valt te behalen op reeds betaalde facturen bij de VvE. 

Uiteraard kan bij een VvE ook de besluitvorming en verantwoordelijkheid een drempel zijn. Gezien het uiteindelijk alleen geld op kan leveren, kan dit helpen bij de beslissing en uitvoering.

Beter Besparen is het toonaangevende bedrijf in Nederland die teruggaven opspoort, inventariseert en vervolgens de verkeerd toegepaste bedragen corrigeert ten gunste van de klant. Omdat we ervaren hebben dat klanten graag willen betalen bij succes, hebben we ons afrekenmodel hierop aangepast, dus “No Cure No Pay”.

Voorwaarden voor een teruggaaf

Er zijn diverse voorwaarden van toepassing voordat we met succes een teruggaaftraject in werking kunnen zetten. Het is verstandig dat u (vrijblijvend) contact met ons opneemt als:

 • De panden zijn gesplitst ook als afzonderlijke adressen geregistreerd staan.
 • U meer- of juist minder hoofdmeters heeft dan splitsingen van panden.
 • Er groot verschil is in elektra verbruik per pand.
 • De VvE of de beheersmaatschappij de contracten heeft met de energiemaatschappij.
 • Ook als voor blokken van panden een hoofdmeter energie is kan het interessant zijn. Mochten de eigenaren dit zelf verrekenen met elkaar, kan een teruggaaf mogelijk zijn.
 • Als de eigenaren het pand weer verhuurt inclusief gas water licht, kan een teruggaaf mogelijk zijn.

Of iemand in aanmerking komt kunnen we pas aangeven nadat we de situatie verder hebben onderzocht.

  Mocht er een kansrijke situatie zijn, dan hebben we uw goedkeuring nodig om verder te gaan. Dat gaat om:

  • Het verzamelen van de bewijsstukken.
  • Het uitvoeren van de diverse berekeningen.
  • Vastleggen van de analyse van de situatie.
  • Mogelijk de verdeling van verbruik en oppervlakte.
  • Beantwoording van een aantal vragen.
  • Het opstellen van argumentatie en situatieschets.

  Vervolgens gaan we de procedure in gang zetten, waaronder de aanvraag en communicatie met de instanties. We ontzorgen u met alle overige vragen over de teruggaaf.

  logo_beter_besparen_advies_teruggaaf_energiebelasting.png

  De wet levering elektriciteit

  “Op de ter zake van de levering van elektriciteit, bedoeld in artikel 50, eerste lid, verschuldigde belasting wordt een vermindering toegepast met betrekking tot onroerende zaken die op zich als gebouwde eigendommen zijn aan te merken en die kunnen dienen als woning of ten behoeve van de uitoefening van een bedrijf of beroep of anderszins een verblijfsfunctie hebben”

  Situatie onderzoek locatie

  Verzamelen bewijzen teruggaaf

  Start teruggaaf procedure

  start teruggaaf energiebelasting
  9

  Vriendelijk,behulpzaam.

  Wat goed dat deze mensen het willen doen. dat ze zo fijn helpen.
  - Gaanderen
  9
  250 klanten waarderen ons gemiddeld met een 9/10
  teruggave energie advies

  Hoge klantwaardering

  Klanten geven een waardering van 9.0 (laatste peildatum maart 2022). 100% van onze klanten beveelt Beter Besparen aan.

  teruggave energie advies

  Beter Besparen helpt met het verzamelen van bewijsstukken

  Voor een teruggaaf dienen we diverse bewijsstukken aan te leveren of op te stellen.

  teruggave energie advies

  Maximale teruggaaf

  Door vasthoudendheid en kennis van zaken maximaliseren we iedere teruggaaf.

  teruggave energie advies

  Snellere afhandeling door expertise

  De korte lijnen met de energiebelastingdienst zorgen voor een snellere afhandeling van het teruggaafverzoek.

  teruggave energie advies

  Meer geld terug door specialisme

  Diepgaande kennis van de regelingen bepalen de hoogte van de teruggaaf.

  teruggave energie advies

  Voor groot en klein vastgoed

  Particulier met pand(en), of een grote portefeuille? Wij helpen iedereen met ons specialisme.

  teruggave energie advies

  No Cure No Pay!

  Betaal alleen voor resultaat. Eerlijk en zonder risico. Geen geld terug? Geen rekening!

  Expertise en ervaring geeft vertrouwen

  Doordat het team van Beter Besparen zich volledig richt op energiebelasting zijn we voor onze klanten bijzonder succesvol. Het is voor u van belang een potentiële teruggaaf van energiebelasting door de expert te laten uitvoeren, gezien een beroep op de uitspraak niet mogelijk is.

  Waarom de teruggaaf laten verzorgen bij een specialist in energiebelasting? De vraag stellen is deze beantwoorden... Mogen we het ook aan u bewijzen?