ERVARINGEN VAN KLANTEN: case study

Case energiebelasting voordeel kerk

Door onderzoek van Beter Besparen werd duidelijk dat kerkgenootschap der Zevende Dags Adventisten recht had op een teruggaaf van energiebelasting. Beter Besparen verzamelde de documenten en bewijsstukken, diende het teruggaafverzoek in en boekte resultaat. Lees meer over het proces en het succes.

CASE: KERK EN LEVENSBESCHOUWELIJKE INSTELLING

Naam: Kerkgenootschap der Zevende Dags Adventisten
Datum: Jan 2018

Emil Ene heeft een gebouw waarin openbare erediensten worden gehouden. Volgens Beter Besparen waren er voldoende argumenten waarbij zijn gebouw voldeed aan de voorwaarden voor een teruggaaf van energiebelasting. Na uitvoering van Beter Besparen kreeg het kerkgenootschap enkele duizenden euros terug.

Analyse situatie

Na onderzoek van Beter Besparen werd duidelijk dat er voldoende argumentatie was voor een succesvolle teruggaaf. Het vermoeden bestond dat kerkgenootschap der Zevende Dags Adventisten recht had op een flinke teruggave van energiebelasting. Beter Besparen ging ermee aan de slag!

Uitvoering door Beter Besparen

Beter Besparen heeft geholpen met het bemachtigen van de verschillende bewijsstukken van de afgelopen jaren. Nadat de berekeningen van de betaalde belastingen en opslagen zijn gemaakt en de formulieren correct zijn ingevuld, werd door Beter Besparen zorgvuldig een juiste en steekhoudende argumentatie neergezet. Vervolgens ging het dossier naar de Belastingdienst.

Een teruggaafverzoek moet binnen 13 weken na afloop van de verbruiksperiode waarop de eindnota betrekking heeft ingediend zijn. Toch diende Beter Besparen voor het kerkgenootschap ook de verzoeken in voor periodes waarop de oudere jaarnota’s betrekking hebben. Hoewel de 13-weken-termijn hiervan inmiddels verstreken was, kon een teruggaafverzoek toch ingediend worden. De Belastingdienst neemt deze in ambtshalve in behandeling waardoor er in deze een mogelijkheid ontstond voor een uitkering van een teruggaaf. Het is hierbij van belang dat een verzoek zonder fouten wordt ingevuld. Tegen een afgewezen verzoek stelt de belastingdienst namelijk dat geen bezwaar gemaakt kan worden: er is geen mogelijkheid om in beroep op te gaan. Het teruggaafverzoek moet daarom secuur en foutloos ingediend worden.

Het behaalde resultaat

Binnen twee weken was de beschikking binnen en konden we het kerkgenootschap der Zevende Dags Adventisten het goede nieuws brengen: de Belastingdienst had 2864 euro aan teruggaaf toegekend. Een week later stond het bedrag op de bankrekening van het kerkgenootschap. 

Beter Besparen Logo

“Beter Besparen heeft ons onverwacht een teruggaaf gerealiseerd van vele duizenden euros. We zijn erg blij met de pro actieve werkwijze, anders hadden we dit nooit voor elkaar gekregen”

Emil Ene

Penningmeester, Kerkgenootschap der Zevende Dags Adventisten

De resultaten

Door onderzoek en uitvoering door Beter Besparen kreeg het kerkgenootschap een teruggaaf van energiebelasting. 

EURO AAN TERUGGAVE

%

Toegewezen resultaat

%

Teruggave betaalde energiebelasting

%

uitvoering door Beter Besparen

Teruggaaf mogelijk voor kerken en levensbeschouwelijke instellingen

Sinds 2015 is de energiebelasting fors gestegen van 19,11 eurocent naar 33,307 eurocent per m³ gas in 2020. Ook de opslag duurzame energie- en klimaattransitie (ODE) op aardgas is duurder geworden. Betaalde u in 2015 0,74 eurocent per m³ gas in 2020 is deze toeslag 7,75 eurocent per m³. Een stijging van ruim 1000 procent in vijf jaar tijd. Voor een kerk die een relatief grote ruimte moet verwarmen en door leegloop inkomsten ziet teruglopen drukken deze prijsstijgingen behoorlijk op de begroting.   

Wie heeft recht op een teruggave?

Ook ANBI’s, sociale instellingen, dorpshuizen en multifunctionele centra kunnen onder voorwaarden in aanmerking komen voor een teruggaaf. Deze voorwaarden zijn niet altijd eenvoudig aan te tonen, maar de expertise van Beter Besparen helpt om het maximale uit de teruggaaf te halen.

Beter Besparen kijkt naar een besparing en alle teruggaaf mogelijkheden!

Beter Besparen verkleint de last voor klanten door zo scherp mogelijk gas in te kopen, wat soms meer dan 10 eurocent per m³ scheelt.

Beter Besparen onderzoekt daarnaast ook of een levensbeschouwelijke instelling voldoet aan de voorwaarden om in aanmerking te komen voor een teruggaaf van de energiebelasting en de ODE. Is de uitslag positief? Dan komt de kerk in aanmerking voor een teruggaaf van maar liefst 50% op de betaalde energiebelasting en ODE voor gas en stroom minus de vermindering van de energiebelasting.  Zo verzacht Beter Besparen aanzienlijk de pijn van een kerkelijke instelling van de lastenverzwaring op energie. In veel gevallen is er bij een kerk ook een extra vermindering van energiebelasting mogelijk, bijvoorbeeld bij meer hoofdmeters voor elektra of bij een “Pastorie aan de kerk, wat een officieel gebouw is volgens de wetwoz”.