logo.png

Begeleid wonen kan een extra teruggaaf van energiebelasting opleveren

De woonsituatie bij begeleid wonen bepaalt de kans op een teruggaaf van energiebelasting

Begeleid wonen is in Nederland een ambulante begeleidingsvorm voor personen met een beperking, mensen van de bijzondere jeugdzorg of mbo-klanten die zelfstandig wonen of zelfstandig willen gaan wonen en graag wat extra ondersteuning krijgen (bron: Wikipedia).

Bij begeleid wonen vinden we regelmatig separate officiële huisadressen bij iedere zelfstandige woonunit. Bij de gemeentelijke belasting zijn het bijvoorbeeld officiële WOZ-eenheden.

De energie is bij begeleid wonen vaak centraal geregeld, bijvoorbeeld met één of meerdere hoofdmeters. De contractant is meestal niet de bewoner. Dat geeft kansen voor een succesvolle teruggaaf van energiebelasting. 

Beter Besparen is het toonaangevende bedrijf in Nederland dat teruggaven opspoort, inventariseert en vervolgens de foutieve bedragen corrigeert ten gunste van de klant. We hebben gemerkt dat klanten de voorkeur geven aan betalen bij succes, en daarom houden we met ons betalingsmodel vast aan een No Cure, No Pay-systeem. Dat is wel zo eerlijk!

Waarom komt u mogelijk voor een extra teruggaaf van energiebelasting in aanmerking?

De overheid is van mening dat ieder huishouden/bedrijf recht heeft op een basisbehoefte energie waarover geen energiebelasting hoeft te worden betaald. Daarnaast bestaan er omstandigheden waar minder energiebelasting wordt geheven. De berekeningen worden geregeld via uw energierekening en staan op uw energienota. Een teruggaaf kan onder bepaalde voorwaarden van toepassing zijn, maar nog niet verrekend staan op uw nota.

Voorwaarden voor een teruggaaf bij begeleid wonen

Er zijn diverse voorwaarden van toepassing voordat we met succes een teruggaaftraject in werking kunnen zetten. Het is verstandig dat u (vrijblijvend) contact met ons opneemt als:

 • De panden die zijn gesplitst ook als afzonderlijke adressen geregistreerd staan.
 • Er een verschil is tussen het aantal hoofdaansluitingen voor elektra en officiële adressen van de begeleid wonen panden.  
 • Het verbruik valt onder “laagverbruik”, oftewel geen industrieel verbruik van elektra. 
 • U het pand niet bezit, maar wel het contract met de energiemaatschappij heeft.

Of iemand in aanmerking komt kunnen we pas aangeven nadat we de situatie verder hebben onderzocht.

  Mocht er een kansrijke situatie zijn, dan hebben we uw goedkeuring nodig om verder te gaan. We gaan dan aan de slag met:

  • Het verzamelen van de bewijsstukken.
  • Het uitvoeren van de diverse berekeningen.
  • Het vastleggen van de analyse van de situatie.
  • Het (mogelijk) verdelen van het verbruik en de oppervlakte.
  • Het beantwoorden van een aantal vragen.
  • Het opstellen van een argumentatie en een situatieschets.

  Vervolgens gaan we de procedure in gang zetten, die o.a. bestaat uit het opzetten van de aanvraag en de communicatie met de instanties. We ontzorgen u met alle overige vragen over de teruggaaf!

  Kijk bij Cases naar uitgeschreven klantvoorbeelden, bijvoorbeeld van succesvolle teruggaven door Beter Besparen met een tussenmeter.

   

  logo_beter_besparen_advies_teruggaaf_energiebelasting.png

  De wet levering elektriciteit

  “Op de ter zake van de levering van elektriciteit, bedoeld in artikel 50, eerste lid, verschuldigde belasting wordt een vermindering toegepast met betrekking tot onroerende zaken die op zich als gebouwde eigendommen zijn aan te merken en die kunnen dienen als woning of ten behoeve van de uitoefening van een bedrijf of beroep of anderszins een verblijfsfunctie hebben”

  Onderzoek situatie & locatie

  Verzamelen bewijzen teruggaaf

  Start teruggaaf procedure

  start teruggaaf energiebelasting
  9.1

  Goede samenwerking

  Altijd goed communicatie , mijn ervaring is goed .
  - Babberich
  9.1
  371 klanten waarderen ons gemiddeld met een 9.1/10

  Expertise en ervaring geeft vertrouwen

  Doordat het team van Beter Besparen zich volledig richt op energiebelasting zijn we voor onze klanten bijzonder succesvol. Het is voor u van belang een potentiële teruggaaf van energiebelasting door de expert te laten uitvoeren, gezien een beroep op de uitspraak niet mogelijk is.

  Waarom de teruggaaf laten verzorgen door een specialist in energiebelasting? De vraag stellen is hem beantwoorden... Mogen we het ook aan u bewijzen?

   

  teruggave energie advies

  Bewijsstukken verzamelen we samen

  Voor een teruggaaf dienen we diverse bewijsstukken aan te leveren of op te stellen. Hierbij helpen we u graag.

  teruggave energie advies

  Meer geld terug door specialisme

  Diepgaande kennis van de regelingen bepalen de hoogte van de teruggaaf.

  teruggave energie advies

  Voor groot en klein vastgoed

  Particulier met pand(en), of een grote portefeuille? Wij helpen iedereen met ons specialisme.

  teruggave energie advies

  Maximale teruggaaf

  Door vasthoudendheid en kennis van zaken maximaliseren we iedere teruggaaf.

  teruggave energie advies

  Snellere afhandeling door expertise

  De korte lijnen met de energiebelastingdienst zorgen voor een snellere afhandeling van het teruggaafverzoek.

  teruggave energie advies

  No Cure No Pay!

  Betaal alleen voor resultaat. Eerlijk en zonder risico. Geen geld terug? Geen rekening!