logo.png

Uitleg over verdeling TTB – Tijdelijke Tegemoetkoming Blokaansluiting

  • TTB vragen en antwoorden
  • Oktober 2023

TTB verrekening – uitleg diensten

Algemeen

Eind september 2023 is de Tijdelijke subsidieregeling Tegemoetkoming Blokaansluitingen (TTB) door de overheid aangepast. Door deze aanpassing is het mogelijk om in sommige gevallen een andere verdeelsleutel te gebruiken bij de verrekening. We hopen dat het daardoor voor u net iets makkelijker wordt om TTB te verrekenen.

Hieronder vindt u de beschrijving van de situaties waarin u een andere verdeelsleutel kunt gebruiken. Onderaan vindt u de beslisboom die duidelijk maakt welke verdeelsleutel u gebruikt.

Andere verdeelsleutel
Soms is het niet mogelijk om de tegemoetkoming op tijd te verrekenen met de energiekosten van bewoners, of alleen tegen erg hoge kosten en met een flinke inspanning. In deze gevallen gebruikt u een andere verdeelsleutel:

Hebt u een pand met zowel wooneenheden als bedrijfseenheden? Of loopt uw stookjaar niet gelijk aan het kalenderjaar? Dan mag u de tegemoetkoming verdelen op basis van het aantal vierkante meters per wooneenheid.
–  Als het aantal vierkante meters per wooneenheid niet bekend is of lastig te achterhalen, dan verdeelt u de tegemoetkoming gelijk over de wooneenheden (rekening houdend met het onderscheid tussen zelfstandige en onzelfstandige wooneenheden).
–  Loopt uw stookjaar niet gelijk aan het kalenderjaar en kiest u niet voor de bovengenoemde andere verdeelsleutel? Dan mag u de tegemoetkoming verdelen over 2 afrekenperiodes. Bijvoorbeeld: wanneer het stookjaar loopt van juli 2022 tot juli 2023 dan verrekent u 6/12 van de TTB via de afrekening van de energiekosten in 2023 en 6/12 van de TTB bij de eindafrekening 2024.
–  Bevinden zich in een complex zowel koop- als huurwoningen dan is de verdeelwijze van de koopwoningen (VvE) leidend voor het gehele complex.

Update: De belastingdienst heeft special hiervoor een nieuwe website: Tijdelijke Tegemoetkoming Blokaansluiting (TTB) 

Als u vragen hebt bij deze aanpassing of over de aanvraag TTB, neem dan gerust contact met ons op.

 

 

 

beterbesparen